(kurokaichiから)

dorkly:

Mario and Luigi as Badass Yakuzas

First you get the coin blocks, then you get the power-ups, then you get the princesses.

(nobraineから)

(yoyoyonoyoから)

katanacorgi:

I know the game was a while ago, but still…

katanacorgi:

I know the game was a while ago, but still…

(yoyoyonoyoから)

(yoyoyonoyoから)